Navike

Podcast # 581: Sitne navike koje sve mijenjaju

Kako stojite sa svojim rezolucijama? Jeste li već pali s vagona? Možda je cilj koji ste si postavili bio prevelik za uspješno rješavanje.

Podcast # 543: Naučite sustav za rješavanje stvari

Sustav upravljanja vremenom koji osobno mogu podržati; ako vam nije poznat ili ste pali s GTD vagona, preporučujem da ovu emisiju poslušate.

Podcast # 435: Kako postići hiperfokus

Usredotočenost na upravljanje vremenom samo je dio slike o produktivnosti. Također morate naučiti kako bolje upravljati pažnjom.

Kako sam napokon navikao konac za naviku